sábado, 3 de julio de 2010

Ave maria para Flauta

do´ si do´ mi´ 

re´ do´

 re´ mi´ re´ do´ si la si do´

 mi´ mi´ re´ do´ si la mi´ fa# mi´ 

mib si re´ do´ si re´ mi´ fa´ re´ si do´ 

mi´ re´ re´ si la do# mi´ sol´ mi´ do# re´

 la si do´ si la sol 

sol re´ re´ re´ do# re´ mi´ re´ mi´ do´ 

do´ re´ re´ re´ do# re´ fa´ mi´ re´ do´ 

do´ re´ re´ mi´ mi´ mi´ re´ mi´ sol´ fa´

 la mi´ re´ do´ si´ do´ mib re´ do´ re´ do´ si do´ mi´ re´ do´

3 comentarios: